• Bầy này 6 con F1 VIP bao khôn -bao giữ nhà

  • Trắng tuyền ( đột biến gen hàng cực kỳ quý hiếm -con cái )

  • 3 con đen tuyền – ( con của con đen lưỡi đen đầu đàn ) F1 -VIP

  • Vện cọp F1 VIP
  • Vện cọp F1 VIP
  • Vện cọp F1 VIP
  • Bầy này 6 con F1 VIP bao khôn -bao giữ nhà

Con đực 2,5 tháng tuổi lưỡi đen 100% F1 thuần chủng -Hàng VIP

Con cái 2,5 tháng tuổi lưỡi đen 100% F1 thuần chủng -Hàng VIP

Thuần chủng F1- Vện cọp
Thuần chủng F1- Vàng lửa
Thuần chủng F1 

Thế hệ F1 thuần chủng -để giống không bán

Hàng khủng siêu VIP-vàng lửa Thế hệ F1 thuần chủng cực kỳ khôn lanh-cực kỳ xuất sắc

Thuần chủng F1 -hàng khủng .


Đây là con đực lưỡi đen-vàng tuyền mà Trang Trại Hoàng tiến vừa săn lùng được tại phía 
bắc ốc đảo Phú Quốc, đó là thành quả cho việc săn lùng và bảo tồn chó giống thuần chủng 
F zê rô để nhân giống tốt, đây là bộ sưu tập 3 con đều là lưỡi đen, xin mời xem bộ ba con 
lưỡi đen tại phần chó giống ( hình ảnh cập nhật 16/01/11 ) 

Lô 40 con thuần chủng F Zê rô Zin 100/100 từ đảo Phú Quốc mới về đả chích ngừa và 
tiêm phòng đầy đủ, đảm bảo nuôi sống 100/100 ( hình ảnh cập nhật 07/01/11 )

Cọp đực Thuần chủng F Zê rô Zin 100/100 từ đảo Phú Quốc mới về đả chích ngừa
và tiêm  phòng đầy đủ, hàng độc cực hiếm – cực kỳ khôn lanh, bao giữ nhà,
bao sủa ( hình ảnh cập nhật 07/01/11 )

Thuần chủng F1 -hàng khủng ( hình ảnh cập nhật 07/01/11 )


Ảnh chó con đang nô đùa, nhưng vện ( cọp ) lúc nào cũng khôn lanh hơn và thắng thế
( hình ảnh cập nhật 27/12/10 )

Hình ảnh chó con đang nô đùa ( hình ảnh cập nhật 27/12/10 )


Chó Phú Quốc Cọp thuần chủng -tiêu chuẩn xuất sắc ( hình ảnh cập nhật 21/11/10 )


Hình ảnh cập nhật 21/11/10

Hình ảnh cập nhật 21/11/10


Hình ảnh cập nhật 22/10/10 chó PQ cọp F1 hàng khủng vô giá


Hình ảnh cập nhật 22/10/10

Hình ảnh cập nhật 22/10/10

HÌNH ẢNH CẬP NHẬT 30/09/10

Hình ảnh cập nhật 30/09/10

Hình ảnh cập nhật 30/09/10

Hình ảnh cập nhật 30/09/10

Hình ảnh cập nhật 30/09/10

-HÌNH ẢNH CẬP NHẬT -22/08/10


3,5 tháng tuổi thuần chủng chính hiệu -tiêu chuẩn 10/10

Hình ảnh mới cập nhật 27/05/10